BHP w pracy


Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy powinny być przestrzegane nie tylko przez każdego pracownika, ale również przez wszystkich pracodawców. Niestety coraz częściej możemy obserwować sytuację, w której to pracodawcy przypadkowo, czy też celowo pomijają wszystkie ciążące na nich w tej materii obowiązki. Dlaczego tak się dzieje i co może za to grozić? 

Już na wstępie rozważań na temat bezpieczeństwa i higieny pracy należy wspomnieć, że przepisy obejmujące swoim zakresem BHP znajdują się w kodeksie pracy i są to przepisy bezwzględnie obowiązujące, tj. niemożliwe jest wyłączenie ich stosowania przez strony stosunku pracy – czy to pracodawcę, pracownika, czy przez obie w porozumieniu. Za ich nieprzestrzeganie przez pracodawcę mogą grozić mu dotkliwe kary finansowe, jak również odpowiedzialność cywilna i karna w przypadku dojścia do jakiegokolwiek wypadku w pracy związanego chociażby z brakiem przeprowadzania obowiązkowych szkoleń z BHP.

W Poznaniu ze względów finansowych warto skorzystać z usług firm zewnętrznych – takich jak BHP Prometeo – znaleźć je możemy pod hasłami „BHP Poznań”, „obsługa BHP Poznań”, czy „Szkolenia BHP Poznań” – pamiętajmy jednak o sprawdzeniu kwalifikacji danej firmy!