Obowiązki pracodawcy – BHP


Bardzo często pracodawcy zapominają o tym, że kodeks pracy nakłada na nich nie tylko obowiązki związane z formalną stroną zawierania umów o pracę, tj. podpisaniem umowy i poinformowaniem pracownika o warunkach pracy i płacy, ale również wymaga on przeprowadzenia odpowiednich szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Co powinniśmy wiedzieć o tego typu szkoleniach? 

Kodeks pracy wyraźnie w swoich artykułach mówi, iż każdy pracodawca przed dopuszczeniem jakiegokolwiek pracownika do stanowiska pracy, musi zapoznać go z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy na danym stanowisku – te przepisy i zasady będą się oczywiście różniły w zależności od miejsca pracy, jednak obowiązek istnieje zawsze.

Warto jednak zaznaczyć, że szkolenia nie musi w żaden sposób przeprowadzać sam pracodawca, a może tego uczynić osoba przez niego wskazana (mająca oczywiście odpowiednie kwalifikacje), bądź też firma zewnętrzna – pozwala to zaoszczędzić sporo czasu, jak i jest często uzasadnione ze względów ekonomicznych. Wystarczy posłużyć się wyszukiwarką i hasłami „obsługa BHP Poznań”, czy „szkolenia BHP Poznań”, czy nawet samo „BHP Poznań”, aby poznać wielkopolski rynek firm świadczących tego typu usługi.