Opieka dentystyczna nad osobami starszymi


Stomatolog warszawa wola jest jednym z tych pacjentów, który sprawuje opiekę dentystyczną nad osobami starszymi. Zwraca on uwagę na to, że takie osoby mogą przeżywać wizytę u dentysty podobnie jak najmłodsi pacjenci, dlatego stara się wychodzić naprzeciw wszystkim ich potrzebom. Na początku każdej wizyty dentystycznej stomatolog wola wykonuje przegląd dentystyczny dla dokonania oceny stanu uzębienia lub stanu dziąseł swoich pacjentów. Na tej podstawie można stwierdzić czy któryś z zębów nie wymaga leczenia albo czy założona proteza zębowa dobrze trzyma się na dziąsłach.

Zdarza się, że nawet pod protezą zębową zaczyna rozwijać się próchnica, wystąpienie której wymaga przeprowadzenia jakiejś interwencji dentystycznej. Dlatego dentysta bemowo stara się zastosować takie środki dentystyczne, które zapobiegną wystąpieniu problemów zdrowotnych związanych z rozwojem próchnicy nawet pod protezą. Czasami osoby starsze potrzebują także porady lekarskiej w trakcie dokonywania wyboru dobrych past mocujących przeznaczonych do protez zębowych.