Szkolenia BHP


Szkolenia BHP powinny być przeprowadzane nie tylko w momencie przyjęcia pracownika do pracy, czy też powierzenia mu nowego stanowiska pracy, ale również okresowo, wraz z upływem czasu. Jest to niezwykle ważne nie tylko z tego powodu, iż jest to obowiązek pracodawcy uregulowany przepisami kodeksu cywilnego, ale również z podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem i wydajnością pracy danego pracownika. Dlaczego? 

Pomijając już kwestie związane z przejmowaniem odpowiedzialności przez pracodawcę w momencie wypadku, gdy dany pracownik nie był uczestnikiem szkolenia z zakresu BHP, to wyedukowany pracownik, mający rozeznanie w obsłudze danej maszyny, czy też stanowiska pracy, będzie pracownikiem znacznie bardziej wydajniejszym, co może przełożyć się w prostej linii na kondycję finansową całej firmy, czy spółki.

Okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy warto powierzyć specjalistycznym firmom, które przejmą od nas, jako pracodawcy, ciężar ich przeprowadzania w odpowiednich odstępach czasowych. Na przykładzie Poznania można znaleźć je reklamujące się hasłami „BHP Poznań”, „szkolenia BHP Poznań„, czy nawet na słupach ogłoszeniowych z tytułem „Obsługa BHP Poznań”.